מיקום האירוע

אתר ההנצחה והזיכרון של חיל השיריון
עמותת יד לשיריון, לטרון