Welcome

נושאי הכנס המרכזיים

  • מאפייני שדה הקרב המורכב: לוחמה יבשתית, המאמץ הלוגיסטי, לחימה בסביבה מורכבת
  • סקירה גאו-אסטרטגית
  • לחימה מול ארגונים היברידיים, טרור, גרילה וצבא
  • חזית טכנולוגית בשירות שדה הקרב העתידי

 

אודות הכנס

הכנס הבינלאומי ללוחמת יבשה ולוגיסטיקה בהשתתפות דוברים בכירים מצה"ל, תעשיות ביטחוניות, צבאות בעולם ואקדמיה. הכנס יעסוק בהיבטים שונים של לוחמת יבשה בסביבה מורכבת.

 הכנס מאורגן על ידי עמותת יד לשריון בלטרון וישראל דיפנס, ויהיה הכנס המרכזי למערכת הביטחון בישראל בשנה זו.

לצד הכנס תיערך התערוכה השנתית המרכזית של התעשיות הביטחוניות בישראל לאמצעי לחימה ולוגיסטיקה, כולל מערכות לחימה כמו חץ וכיפת ברזל. בהתאם למסורת, הכנס והתערוכה יהוו הזדמנות יוצאת דופן ליצירת קשרים בינלאומיים לקידום התעשייה ויחסי החוץ של ישראל.

אודות ישראל דיפנס

ארומדיה ישראל בע"מ היא חברת תוכן דינמית, המתמחה בניהול אתרי אינטרנט, בכתיבת תוכן ובהוצאה לאור של מגזינים וספרים. בנוסף, עוסקת החברה בניהול כנסים ותערוכות ומקיימת מספר פעילויות נוספות. פרויקט הדגל של ארומדיה ישראל בע"מ הוא המגזין המודפס IsraelDefense הרואה אור בשתי שפות - מהדורה עברית המיועדת לקהל בארץ ומהדורה אנגלית שמופצת למתעניינים בביטחון ישראל בכל רחבי הגלובוס. המגזין מתפרסם אחת לחודשיים ועוסק בכל תחומי הביטחון הישראלי החל מביטחון הפנים ועד לרמת הביטחון הלאומי. ארומדיה ישראל עוסקת בניהול קטלוגים ואינדקסים בתחומים שונים.